Оскарження висновків органів доходів і зборів, зроблених в акті перевірки платника податків без винесення податкового повідомлення-­рішення

Починаючи з 2011 року, у податкових органів з’явилась практика складання Акту перевірки відносно платника податку, без винесення в подальшому податкового повідомлення-рішення. В той же час, висновки, викладені в Акті перевірки використовувались під час проведення перевірки його контрагентів.

Так як, безпосередньо сам Акт перевірки платника податків не є рішенням контролюючого органу, а лише фіксує результати перевірки, яка була проведена відносно відповідного платника податків, предметом адміністративного позову не може бути вимога щодо визнання протиправним та скасування Акту перевірки, а відповідно і висновків викладених в ній.

В результаті чого, складання Акту перевірки відносно суб’єкта господарювання з негативними для нього (чи його контрагентів) висновками, без винесення податкового повідомлення-рішення, фактично позбавляло платника податків скасувати, чи оскаржити такі висновки в судовому порядку. Однак, з таким висновком повністю погодитись не можливо.

Згідно підпункту 17.1.7. пункту 17.1. статті 17 Податкового кодексу України, платник податків має право оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами роз’яснення.

Оскільки Податковий кодекс передбачає право платника податків оскаржувати дії (бездіяльність) контролюючого органу, альтернативним варіантом є оскарження саме дій контролюючого органу під час проведення та складання відповідного Акту перевірки.

В цьому випадку важливо правильно сформулювати свої позовні вимоги, з тим, щоб в майбутньому судом не було відмовлено в задоволенні адміністративного позову з суто формально-юридичних підстав.

Перша судова практика щодо розгляду адміністративних спорів з подібними вимогами, яка з’явилась наприкінці 2011 році, була на стороні контролюючого органу. Це було зумовлено тим, що навіть встановивши під час розгляду справи наявність певних порушень з боку контролюючого органу під час проведення перевірки та складання Акту, що оскільки безпосередньо права та інтереси позивача жодним чином порушені не були, негативних наслідків для нього не настало, а відтак його вимоги є безпідставними. Наприклад, постанова Київського окружного адміністративного суду по справі № 2а-5954/11/1070 від 10.01.2012 р.

Така позиція не відповідає чинному законодавству України, так, для обґрунтування власної правової позиції слід звернутись до Рішення Конституційного суду України по справі № 1-29/2011. Рішення, відповідно до якого прийняті суб’єктами владних повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а також невиконання повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин першої, другої статті 55 Конституції України. Для реалізації кожним конституційного права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб’єктів у сфері управлінської діяльності в Україні утворено систему адміністративних судів.

Станом на сьогоднішній день, є досить значна кількість судових рішень, які підтримали зазначену вище правову позицію, та визнавали протиправними дії податкових органів під час проведення перевірки та складання Акту перевірки, якщо порушення допущені були. Наприклад, постанова Київського окружного адміністративного суду по справі № 2а-566/12/1070 від 22.03.2012 р., постанова Київського окружного адміністративного суду по справі № 2а-5203/11/1070 від 13.12.2011 р.; постанова Київського апеляційного адміністративного суду по справі № 2а-19524/11/2670 від 02.08.2012 р., постанова Київського апеляційного адміністративного суду по справі № 2а-6263/11/1070 від 17.04.2012 р.

Ольга Ускова
адвокат, партнер