Адміністративні спори

Адвокатське об’єднання “Протекція права” пропонує свої послуги в сфері врегулювання конфліктів, що виникли в сфері публічно-правових відносин:

  • супровід справ про адміністративні правопорушення;
  • оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
  • оскарження рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
  • супровід справ, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу;
  • супровід справ за зобов’язанням суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій;
  • супровід справ про стягнення з держави коштів на відшкодування шкоди, заподіяної незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
  • супровід справ щодо оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи;
  • супровід справ щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби;
  • супровід справ про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів;
  • супровід справ щодо оскарження указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.