Трудові спори

Трудові спори є досить поширеним явищем в Україні.

Усталена практика здійснення трудових обов’язків без офіційного оформлення, заробітна плата “в конверті” і т.д., ставлять працівника в дуже складне становище при виникненні конфліктів з роботодавцем.

Так само, поширеними випадками є неможливість роботодавця в належному правовому порядку звільнити недобросовісного працівника.

Адвокатське об’єднання “Протекція права” пропонує свої послуги у вирішенні конфліктних питань, пов’язаних з трудовими правовідносинами:

  • консультування із загальних питань трудового законодавства;
  • представництво інтересів сторін у трудових спорах, що виникають при прийомі на роботу, звільнення, при не виплаті заробітної плати та притягнення до матеріальної відповідальності;
  • представництво інтересів працівника в суді при оскарженні рішень, дій, бездіяльності роботодавця;
  • розробка внутрішніх правових документів компанії (положень, наказів, договорів і т.д.);
  • представництво інтересів компанії при проведенні перевірок контролюючими органами з питань дотримання трудового законодавства.