Цивільне право

Цивільне право – найдавніша фундаментальна галузь права. Саме з розвитком товарно-грошових відносин пов’язана поява і розвиток цивільного права, як самостійної галузі права.

Цивільне право тісно пов’язане і з іншими галузями права, наприклад, такими як сімейне, трудове, житлове, господарське право. Питання, пов’язані з майновими правами, отриманням спадщини, або правами інтелектуальної власності також належать до сфери цивільних правовідносин.

АО “Протекція права” пропонує наступний комплекс юридичних послуг в даній сфері:

  • консультування з питань цивільного права;
  • підготовка цивільно-правових договорів (в т.ч. договорів оренди, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, підряду, комісії тощо);
  • супровід укладення, виконання, зміни та припинення дії цивільно-правових договорів;
  • відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
  • розподіл майна при розірванні шлюбу;
  • супровід спадкових справ;
  • судове врегулювання спорів, пов’язаних з цивільними правовідносинами.